Forside

Velkommen til

Danmarks Veteraner

Lokalforening Midtjylland

 

 

 

11. november kl. 11.00 blev våbenstilstandsdagen for 1. verdenskrig markeret ved mindesmærket i mindeparken i Aarhus

Prinsens Musikkorps spillede i rotunden og 15 soldaterforeningsfaner m.fl. blev ført ind, hvorefter Garnisonskommandant oberst Bo Engelund Engelbreth bød velkommen. Kl. 11.00 blev der råbt ”HOLD INDE” og der var et minuts stilhed. Årets tale ved veteran fra frihedskampen; officer i hær og hjemmeværn og konsulent cand. jur. Mogens Skjøth.

Læs mere og se flere billeder på dette LINK

          


 

23. september blev der afholdt jubilarstævne på Dragonkasernen i Holstebro.

Se hele billedserien på dette LINK

 

 

Billeder fra Flagdag d. 5. september 2017 her


 

H.K.H. Prins Joachim har netop modtaget Danmarks Veteraners og Veteranstøttens gaveskjold nr. 1 af landsformand oberst Niles Hartvig Andersen.


Læs  kronik af Emil Arenholt Mosekjær fra “Politikken” 3. juli 2017 om veteranpolitikken i Danmark. Se  LINK


Dannebrogs ankomst Aarhus med regentparret

Link: Stiften

 

VALDEMARSDAG AARHUS

Torsdag d. 15. juni 2017 fejredes Valdemarsdag med gudstjeneste i Vor Frue Kirke. Derefter marcherede de 22 fremmødte faner gennem byen til rådhuset til flagets fest. På rådhuset blev man budt velkommen af 2. viceborgmester Marc Perera Christensen og talen for flaget blev holdt af forfatteren Leif Hjernøe. Efter fællessang uddelte Danmarks-Samfundet flaggaver til ansøgene foreninger. Midlerne til flag og faner stammer fra salget af de små dannebrogsflag til 2 kr. stykket. Efter dette uddeltes Sankt Georg Gildernes flagpris 2017. Til slut fællessang og derefter blev fanerne ført ud. Se billeder fra aftenen på dette LINK

Peacekeepers Day

Mandag d. 29. maj deltog 3 repræsentanter for lokalforeningen ved den årlige parade i Kastellet i København i anledning af den internationale “Peacekeepers Day”

Faneborgens indmarch. Forrest Palle Stausholm med Midtjyllands fane.

 

Der blev lagt kranse ved Monumentet for Danmarks Internationale deltagelse af bl. a. HKH Prins Joachim, forsvarschefen general B. Bisserup, forsvarsminister Klaus Hjort Frederiksen, den Cypriotiske ambassadør samt repræsentanter fra flere andre ambassader bl. a. Norge, Sverige, Finland og USA

       Ole Piil

Under paraden blev en overrasket næstformand Niels Ole Piil kaldt frem og dekoreret med Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje for sit mangeårige virke i lokalforeningens bestyrelse.

     Per-Ole Overgaard

Samtidig blev foreningens formand, Per-Ole Overgaard tildelt 25 års mindemedaljen for Balkan ’92.

Efter paraden blev der afholdt en reception i en af Kastellets bygninger. Her blev der serveret adskillige Cypriotiske specialiteter samt lidt at skylle ned med.

Se flere billeder fra dagen på dette LINK 1   LINK 2        LINK 3

 


 Foreningens 50 års jubilæum

I forbindelse med foreningens 50 års jubilæum i 2019, er Per Hjortshøj i gang med at beskrive foreningens historie.

I den forbindelse efterlyses indlæg fra medlemmerne i form af dokumenter, billeder, effekter m.m. fra lokalforeningens historie.

Alt har interesse, også selvom det ikke foreligger fysisk, men bare er noget du kan huske.

Skriv en mail til Per Hjortshøj: perhjortshoej@webspeed.dk


 


 

 

_______________________________________________________________________

 Vores formål er at samle flest mulige af hjemsendt og tjenstgørende personel, der har været udsendt i en International Mission i rammen af FN, NATO, EU, OSCE . Herigennem at styrke og knytte de kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Midtjylland har eget hjemlokale Grimhøjvej 1, 8220 Brabrand. HJV distrikt Østjylland stiller herudover lokaler til rådighed for arrangementer afholdt af lokalforeningen på samme adresse.