Fakta om veteraner

Se statistik:        Fakta om veteraner 2017

Kære Alle
Jeg vil gerne takke jer alle for jeres positive og engagerede deltagelse på konferencen Viden om Veteraner 2017 den 10. oktober i Horsens. Fra mit perspektiv oplevede jeg mange gode drøftelser og budskaber, som jeg håber, alle har taget med sig hjem.
Konferencens tema var som bekendt samarbejde og et af budskaberne, der gik igen på dagen, var vigtigheden af, at vi har kendskab til hinanden og til hinandens muligheder. Men også, at alle aktører skal være bevidste om egne begrænsninger og det faktum, at kun gennem samarbejde kan vi i fællesskab løfte.
Et andet vigtigt budskab fra dagen, er betydningen af det lokale samarbejde og ildsjæles engagement i deres nærområder. Det lokale frivillige arbejde er en ressource, som alle aktører kan – og bør – drage mere nytte af. Med inspiration fra oplægget om landsbyklyngerne, skal vi alle blive endnu bedre til at tænke i netværksløsninger og lokal forankring, når en veteran eller en pårørende har behov for støtte.
Det var Veterancentret, der arrangerede konferencen. Men det betyder ikke, at det er Veterancentret, der skal stå i spidsen for alle de fremtidige samarbejder, eller at det er Veterancentret, der skal følge op på alle dagens gode budskaber og ideer. Det er op til alle dem, der deltog på konferencen – dem, der fremlagde de gode ideer, dem, der hørte om de gode ideer og dem, der talte sammen og fandt ud af, at de kunne spille hinanden bedre. Alle kan gribe stafetten og Veterancentret vil gerne understøtte sådanne samarbejder med vejledning og sparring, men ser ikke sig selv i rollen som styrende for lokale samarbejder.
Jeg ser det sådan, at nu er vi hinandens netværk, vi kender lidt mere til hinandens styrker og kan udnytte hinandens viden, ressourcer eller tilstedeværelse til gavn for veteraner og deres pårørende. Så det er bare om at tage kontakt og starte med at bruge hinanden.
Der var på konferencen flere, der efterspurgte mere fakta om veteraner. Veterancentret har derfor udarbejdet vedhæftede faktaark. Jeg vil gerne opfordrer alle til at bruge disse fakta som baggrund for at slå alle de negative myter om veteraner ihjel og gå ud og fortælle gode historier om veteraner.
Det var en stor glæde for mig at møde jer alle og jeg ser frem til at arbejde tæt sammen med jer i de kommende år.
Med venlig hilsen
Sussanne Kiholm Lund
Oberst
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
DK-4100 Ringsted