Danmarks Veteraner

Lokalforening Midtjylland

Historie

Historie

På opfordring af oberst Carl Engholm – chef for Gaza hold I – stiftede en gruppe FN-veteraner den 26. oktober 1968 FN-Soldaterforeningen “De Blå Baretter” under følgende citat: “Til ære for den velorganiserede indsats af danske soldater, observatører og politifolk i FN’s fredsbevarende styrker.” Foreningens første formand blev medinitiativtageren Torben Alstrup Nielsen, som selv var tjenstgørende sergent i C-Coy på Cypern hold 3 og 4.
Formålet  
med foreningen er først og fremmest at samle hjemsendt og tjenstgørende personel, der har deltaget i missioner for FN, NATO, EU, og OSCE for derved at knytte og styrke de kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Dernæst er det foreningens formål også at støtte og oplyse om FN’s formål og virke, herunder specielt de fredsbevarende/-skabende aktiviteter.
Foreningen  
har gennem årene udviklet sig til en landsforening med 17 lokalforeninger fordelt over hele landet. Mere end 3.000 personer er i dag medlemmer af foreningen, som er i stadig vækst.
Lokalforeningerne  
afholder forskellige arrangementer i løbet af året, f.eks. foredrag, virksomhedsbesøg, selskabelige sammenkomster, skydninger, parader etc. Til mange af arrangementerne har hele familien mulighed for at deltage.