Forside

Velkommen til

Danmarks Veteraner

Lokalforening Midtjylland

Lokalforening Midtjylland har 50 års jubilæum d. 26. marts 2019. Læs om vores 2 jubilæums arrangementer under nyheder: 50 års jubilæum

Fredag d. 26. oktober 2018, fejrede vi landsforeningen “Danmarks Veteraner”s 50 jubilæum.

Stiftende generalforsamling blev afholdt i Fredericia d. 26. oktober 1968 for “FN Soldaterforeningen De Blaa Baretter”. Navnet er senere ændret til Danmarks Veteraner, for at favne bredere.

Og det var netop i Fredericia, hvor det hele startede, at jubilæet blev fejret ved en stor parade med kongelig deltagelse og en efterfølgende reception for de mange gæster på Ryes Kaserne. Man forventede deltagelse af ca. 250 veteraner og i alt med pårørende og andre gæster op imod ca. 450 besøgende.

Se flere billeder fra dagen på dette LINK

 Foreningens 50 års jubilæum

I forbindelse med foreningens 50 års jubilæum i 2019, er Per Hjortshøj i gang med at beskrive foreningens historie.

I den forbindelse efterlyses indlæg fra medlemmerne i form af dokumenter, billeder, effekter m.m. fra lokalforeningens historie.

Alt har interesse, også selvom det ikke foreligger fysisk, men bare er noget du kan huske.

Skriv en mail til Per Hjortshøj: perhjortshoej@webspeed.dk

 ___________________________________

 Vores formål er at samle flest mulige af hjemsendt og tjenstgørende personel, der har været udsendt i en International Mission i rammen af FN, NATO, EU, OSCE . Herigennem at styrke og knytte de kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Midtjylland har eget hjemlokale Grimhøjvej 1, 8220 Brabrand. HJV distrikt Østjylland stiller herudover lokaler til rådighed for arrangementer afholdt af lokalforeningen på samme adresse.