Danmarks Veteraner

Lokalforening Midtjylland

Gennemførte aktiviteter i lokalforeningen

Generalforsamling 2018
Årets generalforsamling er nu vel overstået.
I alt deltog 38 veteraner onsdag d. 21. februar. Aftenen startede med at formanden Per Ole Overgaard befalede alle op og stå og fanerne blev ført ind. Efterfølgende rejste vi os igen for, med 1 minuts stilhed, at mindes de 6 veteraner som var gået bort i årets løb.
Herefter gik man over til uddeling af årstegn og medaljer:
10 års tegn til: Lars Nedergaard Nielsen og Søren Timmermann
20 års tegn til: Arne Østergaard, Svend E. Frandsen, Poul Ejner Sørensen, Niels Jacob Nielsen og Anders Lauge Bang
25 års medalje: Flemming Jensen
50 års diplom (medalje udleveres senere): Per Hjortshøj, Leif Frederiksen, Henrik Lüneborg-Nielsen, Tom Plauborg og Erik Bagge Brøndum.
Ikke fremmødte tegn modtagere vil få overbragt/tilsendt tegn og diplom.
Der blev derefter holdt en lille pause hvor der blev serveret sild og smørrebrød. (samt en øl og en snaps )
Efter dette var overstået startede selve generalforsamlingen op.
John Vedholm blev valgt til dirigent og han ledede mødet med myndighed og til alles tilfredshed
Ordet blev givet til formanden Per Ole Overgaard som aflagde årets beretning med afholdte og kommende aktiviteter. Han takkede bl.a. Leif Frederiksen som havde overdraget en næsten komplet samling af “De Blaa Baretter/Baretten” til foreningen. Ligeledes takkede han Per Hjortshøj som havde overdraget en større samling effekter og billeder som for øjeblikket bliver opbevaret på FN-Museet. Han sluttede beretningen med:
“I 2018 vil vi især have fokus på 2 begivenheder. Først Peacekeepers Day på Kastellet i København d. 29. maj, og senere Landsforeningens 50 års jubilæum d. 26. oktober i Fredericia (hvor også 50 års foreningsmedaljer vil blive overrakt)
Og så i 2019, Midtjyllands eget 50 års jubilæum d. 26. marts 2019.”
Herefter var det kasserer Jørgen Damsgaard der aflagde årets regnskab som viste et overskud på ca. 5.700 kr. Kassereren ville ansøge om tilskud til at arrangere en bustur til det nyoprettede “Tirpitz-museum” i Blåvand.
Der var ingen “indkomne forslag” så man fortsatte med valg til bestyrelsen
Formand Per Ole Overgaard blev genvalgt
Som bestyrelsesmedlem blev Leif Jensen genvalgt. Til gengæld ønskede Johannes Raben-Beck ikke genvalg og her blev Lai Sørensen nyvalgt.
Som suppleant blev Palle Stausholm genvalgt. Som 2. suppleant, som var ledigt fra sidste år, blev Lars Nedergaard Nielsen nyvalgt.
Som bilagskontrollanter blev Per Hjortshøj og Johannes Raben-Beck valgt og som suppleanter til dette hverv valgtes Henrik Lüneborg-Nielsen og Mogens Randa
Til repræsentantskabsmødet blev Lai Sørensen valgt og Lars Nedergaard Nielsen som suppleant.
Fanebærer og fanevagter var genvalg til Jens Hou, Niels Ole Piil, Leif Jensen og Palle Stausholm
Efter enkelte spørgsmål og meddelelser under eventuelt blev generalforsamlingen afsluttet.
Vi rejste os alle op og fanerne blev ført ud.

Se billeder fra generalforsamlingen her:  

En del af Leif Frederiksen samling
Søren Timmermann og Lars Nedergaard Nielsen for overrakt 10 års tegn
10 og 20 års tegn modtagere
Flemming Jensen får overrakt 25 års medalje
50 års diplom modtagere, Medaljen udleveres først til oktober
Per Ole Overgaard takker Johannes Raben-Beck for indsatsen i bestyrelsen som sekretær
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC