Danmarks Veteraner

Lokalforening Midtjylland

Ebeltoft Marineforenings 100 års jubilæum d. 28. februar 2017.

Ebeltoft Marineforenings 100 års jubilæum d. 28. februar 2017.
MHV 908 ”Brigaden” ankom til ”Honnørkajen” Ebeltoft kl. 10.00 og markerede starten på Jubilæumsdagen. Efterfølgende Festgudstjeneste i Ebeltoft Kirke ved Søværnets orlogspræst Ejgil Bank Olesen, Holmens Kirke og provsti. Under præludium blev foreningsfanerne, heriblandt Danmarks Veteraners Landsfane Vest og Forenings- og FN-Fane Midtjylland, ført ind i kirken, hvor Søværnets Tamburkorps medvirkede under gudstjenesten. March gennem byen efterfølgende, med Søværnets Tamburkorps og Fane-og Flag borg i spidsen. Takten blev holdt på den brostens belagte rute gennem byen til Honnørkajen, hvor der var koncert på kajen foran ” Brigaden”. Reception i Marineforeningens lokaler satte prikken over et flot arrangement, hvor 10 Blå Veteraner ved tilstedeværelse sendte en veteranhilsen til søens folk, som var rigt repræsenteret ved lokalafdelinger fra hele landet i Ebeltoft. Tak for at vi veteraner kunne være ombord, ikke mindst til reception efterfølgende med modtagelse af 100 års nål og bogen ” Ebeltoft Marineforening gennem 100 år”.