Danmarks Veteraner

Lokalforening Midtjylland

Skydning, Ebeltoft

SOLDATERFORENINGS-SKYDNING 2019, Ebeltoft Marineforening, Marinestuen, Stockflethsvej 7, 8400 Ebeltoft.
Søndag den 22. september, kl. 08.30

Tilmelding til Niels Ole Piil, tlf. 86296473, mail: nopiil13@gmail.com

Skydningen vil foregå på vore indendørs 15-meter skydebaner. Skydestillingen vil være stående
med anlæg og albuestøtte. Hver skytte får 5 prøveskud og 15 gældende. Som tidligere aftalt, skal
der skydes med de på banerne fremlagte rifler (vore foreningsrifler).
Der må således ikke skydes med egne rifler.
Skydetiden er max. 30 minutter pr. skytte.
Der vil være banekommandører tilstede under hele skydningen, der vil kunne hjælpe med indstilling
af sigtemidlerne, hvis dette måtte ønskes.
Som arrangerende forening stiller vi dommerkomité til rådighed, hvis afgørelser vil være in-appel-
able (skivebedømmelse foregår på maskine).
Hver forening kan stille med lige så mange 3-mandshold, som man kan stille.
Der dystes i såvel holdskydning som individuelt, herunder bedste skytte fra hver forening.
Ved pointslighed vil antal x-tiere være afgørende, såvel i holdkonkurrence som individuelt.
I holdkonkurrencen vil der være præmie i form af den tidligere udsatte pokal til det vindende hold
(vandrepokal) samt en præmie til hver skytte på det vindende hold.
Derudover en præmie til hver skytte på de to hold, der kommer ind på h.h.v. 2. og 3-pladsen.

I den individuelle konkurrence vil der være præmie til de 5 individuelt bedste skytter samt til bedste
skytte fra hver forening (såkaldte ”holdskytter”) og endelig en opmuntringspræmie til sidste mand,
m/k, i feltet.
Desuden vil der ved velkomsten blive trukket lod om 3 såkaldte ”wildcards”, så der er præmie til
de, der kommer ind som f.eks. nr. 17, 33 og 48, – hvis det f.eks.er disse 3 numre, der udtrækkes.
Vi har i år fået et tilskud fra Veteranfonden til gennemførelsen af arrangementet, hvilket gør,
at selve skydningen, incl. præmieindkøb, samt det indledende morgenbord kan afvikles
vederlagsfrit for de deltagende !
Dette tilskud vil endvidere ”smitte af” på den afsluttende frokost, der dels vil blive på et lidt
”højere niveau” end vanligt, dels kan leveres for en lidt lavere deltagerpris end normalt.
Deltagelse vil derefter koste i alt 65,- kr. pr. skytte, – hvilket altså alene gælder
frokostbuffet’en, da øvrige udgifter dækkes af Veteranfonden. Stor tak herfor til
Veteranfonden !
Præmieuddeling vil finde sted umiddelbart inden frokosten..
Vi håber meget, at I alle vil deltage igen i år, og meget gerne med mange skytter ! – I løbet af
formiddagen vil vi sammenkalde formændene for de respektive foreninger for fastsættelse af datoen
for næste års skydning samt drøftelse af evt. yderligere samarbejdsmuligheder, herunder om der
fortsat er interesse for fællesudflugter, jvfr den i år afholdte tur til Sea War Museum Jutland.
Vi udsender dette forvarsel allerede nu, så alle forhåbentlig har mulighed for at få det med i deres
program-planlægning (hvis man ikke allerede har gjort det).
Vi vil gerne opfordre alle foreningerne til allerede nu at offentliggøre skydningen overfor
Jeres medlemmer i programmer, på hjemmesider m.v. eller pr. mail/brev, – således at så
mange som muligt bliver klar over muligheden for at deltage i denne hyggelige skydning og
sammenkomst og kan reservere dagen allerede nu.
Vi vil vende tilbage med en ”reminder”/endelig invitation ultimo august måned.
Hvis I inden da har spørgsmål eller kommentarer, er I velkomne til at kontakte undertegnede på e-
mail: jb @joergen-broegger.dk eller tlf. 86 36 25 38 / 40 35 22 11 – eller
peterbrogger@hotmail.com

Med venlig hilsen
EBELTOFT MARINEFORENING
på vegne af foreningens skyttelaug
Jørgen Brøgger
medlem af skydeudvalget

foreningens kontaktperson til andre soldaterforeninger