Bestyrelsesmøder

✍️  På seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet, i alles interesse, fremover at lægge referater fra møderne på hjemmesiden. På møderne

Læs mere

Flagdag 5. september 2016

—– National Flagdag mandag den 5. september september i Aarhus. Aarhus kommune har rundsendt indbydelse til registrerede veteraner med veterankort

Læs mere