Generalforsamling (opdateret 26-12-2021)

#_LOCATIONMAP

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 23/02/2022
17:00 - 22:00

Kategori


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danmarks Veteraner Midtjylland onsdag d. 23. februar 2022 kl. 18.00 (Registrering kl. 17.00 – 17.45)          i Hjemmeværnscenter Østjyllands lokaler, Grimhøjvej 1, 8220 Brabrand.

BEMÆRK: Registrering kl. 17.00 – 17.45 !!!!!!

 

Fanen føres ind kl. 18.00

Velkomst ved formanden

1 minuts stilhed for medlemmer som er gået bort i årets løb.

Tildeling af årstegn og medaljer (De pågældende kontaktes forud af foreningen.)

Se om du er listet som jubilar på hjemmesiden: www.midtjylland@danmarksveteraner.dk

 

Spisning før generalforsamlingen. Menuen i år er Gule Ærter m/tilbehør, 1 øl/vand, 1 snaps, kaffe, til den favorable pris af 75,- kr. Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig og gerne senest d. 13. februar til kasserer Jørgen Damsgaard på tlf. 20 29 31 17 eller damsgaard1945@hotmail.com  eller Leif Jensen på tlf. 51 29 69 64 eller leif2425@gmail.com

Generalforsamlingen starter umiddelbart efter spisning. Det er ingen betingelse at man deltager i spisning for at deltage i generalforsamlingen.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Godkendelse af fuldmagter
 4. Bestyrelsens beretning v/ formanden
 5. Revideret regnskab v/ kassereren
 6. Indkomne forslag (skal indsendes senest 14 dage før generalforsamlingen)
 7. Valg. På valg i år er:
  1. Formand for 2 år (Palle Stausholm )
  2. 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (Leif Jensen)
  3. 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (Niels Carlsen)
  4. 2 bestyrelses suppleanter for 1 år, 1. (Hugo Bæk) 2. (Egon Brülle) .
  5. 2 bilagskontrollanter for 1 år. 1. (Johannes Raben-Beck). 2. (Søren Toft Nielsen)
  6. 2 bilagskontrollant suppleanter for 1 år. 1. (ubesat). 2. (Per Sørensen)
  7. 2 fanebærere for 1 år. 1. (Jens Hou) 2. (Niels Ole Piil)
  8. 2 fanevagter for 1 år. 1. (Leif Jensen) 2. (Jørgen Damsgaard)
  9. 2 repræsentanter til repræsentantskabsmødet (2021 Jørgen Damsgaard, Niels Carlsen)
  10. 1 suppleant til repræsentantskabsmødet (2021 Per Sørensen)
  11. Eventuelt.
Følgende har tilmeldt sig:

Samlet antal tilmeldte: 0