4. maj, Danmarks befrielse

På grund af forsamlingsforbuddet og evt. Corona-smitte vil der ikke blive afholdt et officielt arrangement i 2021.

Dagen vil blive markeret af Forsvaret, Hjemmeværnet, kommunen samt enkelte indbudte, både ved “Sømanden” og på Skæring Hede.

Der vil ikke være offentlig deltagelse og program/tidsplan vil derfor ikke blive offentliggjort.