Bowling i 2019

Bowling i 2019 Alle dage er en Lørdag: d. 23/2 + 23/3 + 27/4 + 1/6-19

Lørdag d. 23. februar mødes vi i Hammel Bowling Center Kl. 11.00 ( mødetid kl. 10.30 ). Tilm. gerne senest 8 dage før den fastlagte dato til Hugo Bæk, mail: hugoilse@saxild.dk el. mobil: 26870211.