Generalforsamling

Årets generalforsamling er nu veloverstået.

Vi flyttede til et lidt mindre lokale for at skabe lidt bedre stemning og sammenhørighed. Men det var måske lige snævert nok, i hvert fald havde foreningens fanebærere lidt problemer med håndteringen af at få fanerne på plads i lokalet. Der deltog 35 veteraner til generalforsamlingen. Program, beretning og regnskab m.v. blev vist på en tavle via en projektor, men dette var desværre ikke helt tydeligt, specielt for dem som sad bagerst i lokalet. Til gengæld var der vist stor tilfredshed med de gule ærter, som blev serveret forud for generalforsamlingen. Der var heller ikke megen plads til de 10 fremmødte årstegn modtagere (ud af 20 mulige). Landsformand Niels Hartvig Andersen var inviteret til at overvære generalforsamlingen, og ham lokkede vi til at foretage overrækkelsen af årstegnene. Modtagerne var: 10 års tegn: Michael Schou Petersen, Ole Anders Jakobsen og Jørgen Damsgaard. 20 års tegn: Helge Rosenberg Hansen og Henning Jensen. 25 års medalje: Leif Sanggaard Knudsen. 40 års medalje: Steffen Bo Lillelund, Sven Soelberg Jensen og Preben Olsson. 50 års medalje: Ole Bøjstrup Hansen.

Referat fra generalforsamlingen og bestyrelsens beretning kan læses på disse link:

Beretning 2019

Referat fra generalforsamlingen 2020