Danmarks Veteraner

Lokalforening Midtjylland

Våbenstilstandsdagen 11/11, kl.11