Forside

Velkommen til

Danmarks Veteraner

Lokalforening Midtjylland

Husk tilmelding til efterårets arrangementer:

Skydning, Lyseng, 4. september

Veteran- og Jubilarstævne, Antvorskov, 13. – 14. september

Skydning, Ebeltoft Marineforening, 22. september

Besøg ved Jysk Emblem Fabrik, 2. oktober

Veteranstøttens skydning i Herning, 5. oktober

FN-dag, Rindsholm Kro, 24. oktober

Læs mere om de enkelte arrangementer under fanebladet “Aktiviteter”

——————————————————

Læs om busturen til Peacekeepers Day HER


Støt Danmarks Veteraner med et beløb på mindst 205,- kr. og opnå skattefradrag!
Din pengegave er med til at gøre en forskel for Danmarks veteraner!
Du kan indbetale din gave enten ved en overførsel til
Reg. 9570, Konto. 12527934 eller
med MobilePay til nr. 10093.
Husk at opgive følgende hvis du er :
Privatperson:
fulde navn
CPR-nr.
Samt skrive ordet Donation
Firmaer:
Firmaets navn
CVR-nr.
samt skrive ordet Donation.
Tak for dit bidrag!
Danmarks Veteraner bruger de indsamlede penge til velgørende formål for danske veteraner

             _________________________________

 Vores formål er at samle flest mulige af hjemsendt og tjenstgørende personel, der har været udsendt i en International Mission i rammen af FN, NATO, EU, OSCE . Herigennem at styrke og knytte de kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Midtjylland har eget hjemlokale Grimhøjvej 1, 8220 Brabrand. HJV distrikt Østjylland stiller herudover lokaler til rådighed for arrangementer afholdt af lokalforeningen på samme adresse.